Thursday, January 13, 2011

打油诗

小试凌波微步,误闯曼陀山庄,偶遇石洞仙子,招来潇湘妃子妒,妒也不争奎,只来盼东风。

大龄儿女多奇志,不爱表白爱东风.

大龄儿女多奇志, 爱上层楼,怎奈高处不胜寒,又练砌墙和酱油,转贴子,低语诉,求东风,不应有恨,飞去月球 ...

君在溪边停,群芳来争魁;贴贴暧昧不表白,造得广厦千万间; 忽闻城里有水声,佳人怠工来盖楼;寻声暗问谁表白,金童打油求东风; 千呼万唤风不来,大家齐唱东方红。

高楼苍苍,城内茫茫,没有佳人,有水一滩;贴贴萋萋,大家迷离,没有佳人,只有浆油。

莫说楼城多障碍 帖也急帖也劲 爬楼来打油也可传情
莫说水中多变幻 水也清水也静
酱油似水爱共永 未怕罡风吹散了高楼
万水千楼都是情 地震也有天注定 不怨天不怨命 但求酱油水共作证

夜来幽梦爬上楼,看屏幕,打键盘。相顾打贫,要有水千行。聊到新年聚餐处,明月夜,玉满堂。

歪歪耍贫何时了?风月知多少?小楼昨夜又东风, 故城不堪回首月明中.
天真无邪应犹在,只是主题改.问君能有几多米?恰似一瓶酱油向东流.

无邪
两眼似笑非笑娇如花,一双似竹非竹灵巧手。
肌骨冰雪莹润,娇贵伊可料家。
星星点点,心事梳弄。
恬静时描小桥人家,娴雅中飞檐走壁。
夜来玉良来点评,厨如甜儿胜三分。

木马
我是匹旋转木马来自未明,
木有贵飞的身材,唯有娇憨的笑容;
为了忘记峡谷奔跑的忧伤,
我展翅翱翔飞进城。
爱上,
任务峰顶练神功,
春泉阁里修羽绒,
偶落雪地画飞狐,
心无点尘批高楼。
要问木马名为何,
海棠花下枕霞处。

酒肉朋友聚双城,
一片吃/痴情在水楼。

No comments:

Post a Comment